Prístroje pre: Strojársky priemysel

Samostatné teplomery so záznamom

Vibrometre

Samostatné teplomery

Ostatné neelektrické jednotky

Kombinované teplomery so záznamom

Vysoko presné dataloggery

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

Prepínacie matice

Kombinované teplomery

Zvukomery

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info