Prístroje pre: Telekomunikácie

Špeciálne rádioprijímače

Emulátory IP sietí

Protokolové analyzátory

Kombinované teplomery

Analyzátory mobilných sietí

Simulátory vedenia, šumové generátory

Testery optických sietí

Univerzálne dataloggery

Merače sily elmag poľa

Monitorovacie tapy, agregátory, network packet brokery

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info