Prístroje pre: Vedecké pracoviská

Špeciálne rádioprijímače

Kombinované teplomery

Kombinované teplomery so záznamom

Ostatné neelektrické jednotky

Testery optických sietí

Samostatné teplomery so záznamom

Vysoko presné dataloggery

Protokolové analyzátory

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

Vedecké a analytické prístroje

Multimetre

Analyzátory IoT technológií

Rádiové snímače a monitorovacie systémy

Rádiové snímače

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info