Prístroje pre: Vzdelávanie

Špeciálne rádioprijímače

Protokolové analyzátory

Testery optických sietí

Vysoko presné dataloggery

Multimetre

Vedecké a analytické prístroje

Loggery pre záznam otrasov a vibrácií

Kombinované teplomery

Termokamery a pyrometre

Analyzátory IoT technológií

tri@trinstruments.cz

+420 541 633 670

Kontakt

TR instruments spol. s r.o.

     Looking for reseller?

Are you looking for a sales partner?

More info